Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

Αγιορείτικα Κάλαντα Χριστουγέννων

Εδέσσης Ιωήλ: “Ακόμη και οι πιστοί είναι μουδιασμένοι, αλλά μόνη ελπίδα είναι ο Χριστός”

«Δεν επικρατεί η ειρήνη και η αγάπη που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Ακόμη και μέσα στην Εκκλησία οι πιστοί είναι μουδιασμένοι».
Με τα λόγια αυτά ο Μητροπολίτης Εδέσσης Ιωήλ μεταφέρει μέσω του Χριστουγεννιάτικου μηνύματός του την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κόσμος, προσθέτει όμως πως «μόνη ελπίδα μας είναι η Εκκλησία, δηλαδή ο Χριστός».

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...