Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

ΚΑΙ αυτό το είδαμε, ο Μάρτιν Σούλτζ να επιβεβαιώνει τον ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΠΑΣΧΑΛΙΑ
Αλλόκοτοι άνθρωποι πράττουν και  λένε  παράξενα πράγματα για αυτό και η κατάληξη θα είναι εξόχως αποκαλυπτική 
Όσα φίμωτρα και να θέλουν να μας φορέσουν εδώ στην Ελλάδα με τα πολύφερνα νομοσχέδια που κατεβάζουν,  βιώνουμε ήδη στιγμές ¨αποκάλυψης¨ και είμαστε ένα βήμα πριν βγάλουμε τις μάσκες και τα φίμωτρα τους και να τους τα δώσουμε στο χέρι γιατί αυτοί θα τα έχουν όπως φαίνεται μεγαλύτερη ανάγκη .

ΠΟΙΟΣ δουλεύει ΠΟΙΟΝ;

ΕΔΩ η φωνή της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Σχετικά με τα σχέδια της ΕΕ όσον αφορά την προσφυγική κρίση δημοσιεύει σήμερα η Tageszeitung.  «Η Κομισιόν θέλει να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή η οποία θα περιπολεί στο Αιγαίο. Eν ανάγκη και χωρίς τη συγκατάθεση της Αθήνας», αναφέρει η γερμανική εφημερίδα.

ΠΩΣ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Η ρωσική περικύκλωση της Τουρκίας, όπως δείχνει και ένας χαρακτηριστικός χάρτης που δημοσίευσαν τα ρωσικά μπλογκς  έχει ολοκληρωθεί και τώρα η Άγκυρα αισθάνεται από παντού την καυτή ανάσα της Αρκούδας, που έχει δείξει ότι δεν αστειεύεται με τα τουρκικά «παιχνίδια».

“Ρωσσία, εξύπνησον γουν εκ του ύπνου” (ΒΙΝΤΕΟ 2012 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ)

Θ.Π.: Αλήθεια, αναρωτήθηκε κανείς γιατί ο Β. Πούτιν έκλαιγε με λυγμούς στις εκλογές του Μαρτίου του 2012;  Μήπως γνώριζε κάτι από τότε….;;;;
“Ρωσσία, εξύπνησον γουν εκ του ύπνου. Προς σέ ο λόγος του Αγγέλου του Κυρίου…” Προφητεία Αγίου Αγαθαγγέλου (1276 μ.Χ)

«Ἐλήλυθας ἐκ Παρθένου, οὐ πρέσβυς, οὐκ Ἄγγελος, ἀλλ' αὐτὸς ὁ Κύριος σεσαρκωμένος, καὶ ἔσωσας, ὅλον με τὸν ἄνθρωπον· διὸ κραυγάζω σοι· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε[1]».

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΜΗΝΑ
Εἶπεν Κύριος, ὅλες οἱ ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων θά συγχωρηθοῦν, δέ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δέν θά συγχωρηθεῖ εἰς τόν αἰῶνα. «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσας ἐὰν βλασφημήσωσιν· ὃς δ' ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ' ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρίσεως»(Μάρκ., κεφ.γ΄,στ.28-29). Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἶναι τό κτίσαν τήν ἀνθρωπίνην Φῦσιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ[2]. Ὡς ἐκ τούτου καί λόγῳ τῆς ὑποστατικῆς ἑνώσεως τῶν δύο ἐν Χριστῷ Φύσεων στήν Ὑπόστασιν τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἤτοι τοῦ Δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀνθρωπίνη Φῦσις τοῦ Χριστοῦ ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας ἔχει τήν ἰδίαν δόξαν καί τιμήν καθώς καί Θεία Φῦσις.

Τὸ ἄστρο τοῦ Ἰακὼβ

π. Δη­μη­τρί­ου Μπό­κου
Οἱ Ἰσ­ρα­η­λί­τες ὑ­πὸ τὴν ἀ­σφα­λῆ κα­θο­δή­γη­ση τοῦ θε­ο­φώ­τι­στου καὶ ἐ­κλε­κτοῦ τους ἡ­γέ­τη Μω­υ­σῆ, ἔ­χον­τας κα­τα­νι­κή­σει τοὺς Ἀ­μορ­ραί­ους καὶ ἄλ­λους λα­οὺς τῆς Χα­να­άν, ἔ­φτα­σαν μπρο­στὰ στὴ χώ­ρα τῶν Μω­α­βι­τῶν. Τὰ νέ­α γιὰ τὶς σα­ρω­τι­κές τους νί­κες εἶ­χαν δι­α­δο­θεῖ σὰν ἀ­στρα­πή. Πα­νι­κό­βλη­τος ὁ Βα­λάκ, βα­σι­λιὰς τῆς Μω­άβ, ἀ­να­ζή­τη­σε τρό­πους νὰ ἀ­πο­σο­βή­σειτὸν κίν­δυ­νο ἀ­πὸ τὴ χώ­ρα του. Ἔ­στει­λε καὶ κά­λε­σε κον­τά του ἀ­πὸ τὸν Εὐ­φρά­τη πο­τα­μὸ τὸν με­γά­λο μάν­τη Βα­λα­ὰμ καὶ μὲ τὴν ὑ­πό­σχε­ση με­γά­λης ἀ­μοι­βῆς τοῦ ζή­τη­σε νὰ κα­τα­ρα­σθεῖ τοὺς Ἰσ­ρα­η­λί­τες.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...