Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

O ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΑΓΩΝΙΑΣ θα γονατίσει την Ευρώπη;

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ στην Μακεδονία την Ελληνική
Αφιερωμένο σε αυτούς που ενεργούν με τις πράξεις τους και  αντεύχονται  στην ευχή της Εκκλησίας μας “Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν”

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...