Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Τρόμος και εκφοβισμός…. με σενάρια πτώχευσης; Άρα πάμε σε ΕΚΛΟΓΕΣ !!!

Α. Γεωργιάδης: «αν βγούμε από το ευρώ η πείνα και η φτώχεια δεν θα ‘χουν προηγούμενο. Θα την έχουμε ζήσει μόνο από την μικρασιατική καταστροφή»

«Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν» (Ματθ.,6:24)

Πρός τόν Πατριάρχη Κων/πόλεως καί κάθε καλοπροαίρετο χριστιανό
(Τά παρεπόμενα μετά τή συνάντηση τοῦ Προέδρου τοῦ Βατικανοῦ κ. Φραγκίσκου μέ τόν Ἐπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως.)
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ
Θά ἀναρωτιόταν ἴσως κανείς, γιατί τόση στενοχώρια ἀπό πλευρᾶς ὀρθοδόξων γιά ἕναν ἁπλό ἀνθρώπινο ἐναγκαλισμό Πατριάρχη-Πάπα καί γιά μία ἁπλή πολιτική  διπλωματική μνημόνευση τοῦ πάπα ἀπό ὀρθόδοξο ἱερωμένο.

Οἱ Μουσουλμάνοι φεύγουν, τὰ παράνομα τζαμιὰ κλείνουν, ἀλλὰ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία θὰ ἀνεγείρη τὸ Τέμενος

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΡΑΜΑΖΑΝΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΑ
Οἱ Μουσουλμάνοι φεύγουν, τὰ παράνομα τζαμιὰ κλείνουν, ἀλλὰ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία θὰ ἀνεγείρη τὸ Τέμενος
Συμφώνως πρὸς ἔρευναν τῆς ἐφημερίδος «Καθημερινὴ» οἱ ἀλλοδαποὶ Μουσουλμάνοι ἀποχωροῦν ἐκ τῆς Ἑλλάδος, ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, κλείνουν τὰ πρόχειρα τζαμιὰ (ἀπὸ τὰ ἑκατὸν ἔκλεισαν τὰ τεσσαράκοντα), συμμετέχουν πολὺ ὀλιγώτεροι εἰς τὰς ἐκδηλώσεις διά τὸ Ραμαζάνι, ἀλλὰ οἱ ἐπιτελεῖς τῶν ἁρμοδίων ὑπουργείων καὶ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας θὰ προωθήσουν τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους εἰς τὸν Βοτανικόν, προκαλοῦντες εὔλογα ἐρωτηματικὰ διά τὴν ἐπιμονὴν των.

Πόλεμος Λογισμών

Από τους πονηρούς λογισμούς που πολεμούν τον άνθρωπο, τρεις είναι οι πιο σκληροί: της απιστίας, της βλασφημίας και της πορνείας.
Για να κοπάση αυτός ο πόλεμος, πρέπει πρώτα να γνωρίζης πότε αμαρτάνεις και πότε όχι:
Δεν αμαρτάνεις όταν ο νους, η βούλησις, δεν συγκατατίθεται στους λογισμούς, πολύ περισσότερο όταν τους αποστρέφεται ή τους περιφρονή. 

Το “οικονομικό τζιχάντ” της Ελλάδος

Η Σφαγή της Χίου (Scène des massacres de Scio), 1824. ΕυγένιοςΝτελακρουά (Eugène Ferdinand Victor Delacroix) (1798 – 1863). Παρίσι, Μουσείο Λούβρου. antexoume.wordpress.com
Σε τι διαφέρει η Σφαγή της Χίου από το σημερινό “τζιχάντ”;
Ωραίες οι εκλογές προεδρικές ή πολιτικές αλλά τολμήστε εδώ και τώρα ένα δημοψήφισμα με τα καινούργια δεδομένα, τώρα που ο λαός πήρε πρώτη  γεύση της μνημονιακής δυστυχίας και  θέστε ευθέως  το ερώτημα  ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο οικονομικό τζιχάντ που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για την “διάσωση” της;

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...