Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

“Φωνάζει” το Βασιλικό DNA…

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

Φωτο: www.visitkythera.gr
- η απάντηση του Ελληνικού Λαού –
Η αλαζονεία είναι γνώρισμα της συμπεριφοράς των ανθρώπων, που πηγάζει από την υπερτίμηση του εαυτού των. Απομονώνει τα άτομα από τους συνανθρώπους τους. Οι αλαζόνες θεωρούν τους άλλους κατώτερους, τους χρησιμοποιούνε πολλές φορές ως αντικείμενα και τους ταπεινώνει. Οι αλαζόνες δεν έχουν ανοιχτό φιλοσοφικό πνεύμα, τυφλώνονται από το φώς του ηλίου, φοβούνται τις ίδιες τις σκιές τους, και ξαναμπαίνουν εις την σιγουριά του σπηλαίου. 

“και κλάμα”… αυτοί που θέλησαν να αποτεφρώσουν την Μακεδονίτισσα Ελλάδα.

Ο Μεγάλος νεκρός φωνάζει μέσα από τον τάφο η Ελλάδα δεν πουλιέται και δεν αποτεφρώνεται…
-Ακούτε εσείς ωρέ Νεοέλληνες…
-Φέτος τα κάλαντα θα σας τα πω εγώ με το ¨μυστικό της ιδιότητας¨ μου.
-τα ξερά οστά μου θα μιλήσουν… και αλλοίμονο σε αυτούς που θέλησαν να ¨αποτεφρώσουν¨ την Μακεδονίτισσα Ελληνική Γη.
«Τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρά», λέει, «ἀκούσατε λόγον Κυρίου…» (Ἰεζ. 37,4) . 

Το μεγάλο χάσμα και αδιέξοδο

-δυσαρμονία μεταξύ Λαού και Εξουσίας-
Η Δημοκρατία είναι το Πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Κεντρικό χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία των πολιτών, εις την άμεση Δημοκρατία, ή κάποιων αντιπροσώπων τους εις την αντιπροσωπευτική Δημοκρατία.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...