Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Σήμερα τιμάμε την μνήμη των Αγίων Ραφαήλ, Νικόλαου και Ειρήνης

Οι Άγιοι μας μαρτύρησαν στη Νήσο Λέσβο την Τρίτη της Διακαινησίμου το 1463 γι' αυτό η μνήμη τους καθιερώθηκε να εορτάζεται την Λαμπροτρίτη. Την Τρίτη δηλαδή μετά την Κυριακή του Πάσχα.

Όταν ακατάπαυστα ζής μέσα στό θαύμα, στο μυστήριο, στα αναρίθμητα θαύματα, ή σκέψη σου σταματά, λές καί η φαιά ουσία έχει τελειώσει.

Όταν βλέπεις ολοζώντανη τήν ύπαρξη τών Αγίων, να ένεργούν με τόση αγάπη προς τον άνθρωπο, μένεις εκστατικός καί αναφωνείς :« Ώς εμεγαλύνθη τά έργα Σου Κύριε, πάντα έν σοφία εποίησας». Βλέπεις νά πραγματοποιείται ό Λόγος του Κυρίου :« Ό πιστεύων είς έμέ, τά έργα & έγώ ποιώ κακείνος ποιήσει, καί μείζονα τούτων ποιήσει» (Ίωάνν. ιδ’, 12).

Γιορτάζει η ΠΑΝΑΓΙΑ, γιορτάζει ο κόσμος όλος…..

Ο Σενέρ Λεβέντ είπε μια μεγάλη αλήθεια: "Οι Τούρκοι πρώτα είναι Τούρκοι και μετά άνθρωποι"

Μήπως είσαι υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Με τον Σενέρ Λεβέντ
Λένε ότι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως, δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα που υπερασπίζονται, αλλά τα τουρκικά δικαιώματα. Μήπως οι Τούρκοι δεν είναι άνθρωποι; Φυσικά και είναι. Αλλά πρώτα είναι Τούρκοι και μετά άνθρωποι. Αν πράγματι υπερασπίζονταν τα ανθρώπινα δικαιώματα, μήπως θα μπορούσαν να λένε ότι δεν έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν πίσω ξανά οι άνθρωποι που εκδιώχθηκαν με τη βία των όπλων από τα χώματά τους; Μήπως αυτό αρμόζει σε κάποιον υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...