Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ (25 Ιουλίου 1924 - 12 Ιουλίου 1994)

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Ἡ «συμμαχία τοῦ διαβόλου»

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Φανατικοὶ Τζιχαντιστές, Κοῦρδοι τοῦ Βορείου Ἰράκ, ὁ Ταϊπ Ἐρντογάν,  οἱ ΗΠΑ καὶ τὸ Ἰσραήλ, ἔχουν συμπτύξει μιὰ πραγματικὰ διαβολικὴ συμμαχία ποὺ ἐπιδιώκει νὰ κυριαρχήσει σὲ ὅλη τὴν Μέση Ἀνατολὴ τῶν πετρελαιοπηγῶν, μὲ μιὰ φοβερὴ καὶ αἱματηρὴ ἑκατόμβη ἀθώων θυμάτων κατὰ τὸ πλεῖστον χριστιανοί.
Εἶναι συγκλονιστικὲς οἱ ἀποκαλύψεις τῆς τουρκικῆς ἐπιθεώρησης, Aydinlik, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐφημερίδας, Bugun, ποὺ ξεσκεπάζουν ὅλη αὐτὴ τὴν ἀνίερη συμμαχία τῶν Τζιχαντιστῶν μὲ τοὺς Κούρδους τοῦ Βορείου Ἰράκ, μὲ τὸν Ἐρντογᾶν, τὶς ΗΠΑ καὶ τὸ Ἰσραήλ, ποὺ κάνει τὰ «στραβὰ μάτια» στὰ ἀνείπωτα ἐγκλήματα τῶν φανατικῶν ἰσλαμιστῶν. 
Καὶ κατ' ἀρχὴ ὁ περίφημος ἀρχηγὸς τῶν Τζιχαντιστῶν, ὁ Ebu Bekir Bagdat, ὅπως ἀποκάλυψε σὲ δημοσίευμά της ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Bugun, στὶς 8 Ἰουλίου, βρίσκονταν ἐπὶ τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια στὶς ΗΠΑ, (περίοδος 2005-2009) καὶ εἶχε λάβει «εἰδικὴ» ἐκπαίδευση ἀπὸ τοὺς «φίλους» του Ἀμερικανούς. Ἐπίσημα ἔχει ἀναφερθεῖ ὅτι ἦταν κρατούμενος στὸ στρατόπεδο Bukka, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ....ἄλλο δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐπιθεώρησης, Aydinlik, στὶς 10 Ἰουλίου, ἡ ἴδια ἡ κυβερνητικὴ ἐκπρόσωπος τῆς ἀμερικανικῆς κυβέρνησης, ἡ κ Jen Psaki, παραδέχτηκε πὼς ὁ Ebu Bekir Bagdat ἦταν πράκτορας τῆς CIA καὶ εἶχε λάβει «ἐιδικὴ ἐκπαίδευση» στὶς ΗΠΑ στὸ διάστημα τῆς διαμονῆς τοῦ ἐκεῖ γιὰ νὰ ἐπιτελέσει λίγα χρόνια ἀργότερα τὸ «θεάρεστο» ἔργο του μὲ ἀφετηρία τὸν ἐμφύλιο στὴν Συρία καὶ τώρα τὶς «θεάρεστες» σφαγές του στὸ Ἰράκ. Τὸ «θεάρεστο» αὐτὸ ἔργο τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Τζιχαντιστῶν, ἦταν νὰ ἀποκόψει τὶς πετρελαιοπηγὲς τοῦ βορείου Ἰρὰκ ἀπὸ τὴν νόμιμη ἀλλὰ σιϊτικὴ καὶ συνεπῶς φιλοιραινικὴ κυβέρνηση τῆς Βαγδάτης. Στὴ συνέχεια μὲ τὴν ἄριστη συνεργασία τῶν Κούρδων τοῦ βορείου Ἰράκ, ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουν ἀποβεῖ οἱ συνεταῖροι τῆς Τουρκίας στὴν περιοχή, τὸ πετρέλαιο αὐτὸ διοχετεύεται παράνομα στὰ τουρκικὰ λιμάνια τῆς Μεσογείου καὶ στὴ συνέχεια προωθεῖται στὶς ΗΠΑ καὶ στὸ Ἰσραήλ. Δηλαδὴ ὅλοι οἱ αἱματοβαμμένοι «παῖκτες» σὲ ἄριστη συνεργασία! 
Ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ φαίνεται ἡ μεγάλη ὑποκρισία σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ γεωπολιτικὸ «θέατρο τοῦ Διάβολου» ποὺ στοιχίζει τὴν ζωὴ σὲ χιλιάδες ἀθώα θύματα, εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ, Ταΐπ Ἐρντογάν. Μετὰ ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα δημοσιεύματα τοῦ ἴδιου τοῦ τουρκικοῦ τύπου ποὺ ἀποκάλυψαν πὼς ὁ Ἐρντογάν εἶναι ὁ κύριος σπόνσορας καὶ ὁ κύριος ὑποστηρικτὴς τῶν Τζιχαντιστῶν στὰ ἀμέτρητα ἐγκλήματα τοὺς ὑπὸ τὶς εὐλογιὲς καὶ τῶν ΗΠΑ, ἔρχεται τώρα καινούργιο ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐπιθεώρησης, Aydinlik, ποὺ ἀποκαλύπτει ὅτι στὶς φονικὲς ἐπιδρομὲς τῶν Ἰσραηλινῶν κατὰ τῆς λωρίδας τῆς Γάζας, γιὰ τὴν ὁποία ὁ Ἐρντογάν εἶχε προβληθεῖ σὰν ὁ «μέγας προστάτης της», αὐτὸς ποὺ προμηθεύει μὲ καύσιμά τα ἰσραηλινὰ βομβαρδιστικὰ εἶναι ἀκριβῶς ὁ… Τοῦρκος πρωθυπουργός, Ταΐπ Ἐρντογάν.  Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ τουρκικὴ ἐπιθεώρηση, ἡ γραμμὴ θαλάσσιας συγκοινωνίας Μερσίνας τῆς Τουρκίας καὶ Χάιφας τοῦ Ἰσραήλ, λειτουργεῖ ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὶς 16 Ἰουνίου προμηθεύοντας τὸ Ἰσραὴλ μὲ τὰ ἀπαραίτητα καύσιμα καὶ πετρέλαιο γιὰ νὰ διεξάγει τὶς ἀεροπορικές του ἐπιδρομὲς σὲ βάρος τῶν Παλαιστινίων.
Τὸ ὅλο πὰζλ συμπληρώνουν οἱ προμήθεια  πετρελαίου ἀπὸ τοὺς ἴδιους τους Τζιχαντιστὲς πρὸς ΗΠΑ καὶ Ἰσραὴλ μέσω Τουρκίας ἀπὸ τὶς πετρελαιοπηγὲς τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰρὰκ ποὺ ἔχουν πέσει στὰ χέρια τους. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δείχνει καὶ τὴν πραγματικὴ αἰτία ὅλων αὐτῶν τῶν φρικτῶν ἐγκλημάτων καὶ τῶν σφαγῶν ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς Ἰσλαμιστές.  Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς Κούρδους τοῦ βορείου Ἰράκ, ἔχουν γίνει οἱ καλύτεροι ἐκπρόσωποι τοῦ Ἰσραὴλ στὴν περιοχή, γεγονὸς ποὺ τοὺς βάζει στὸ ἴδιο «τσουβάλι». Ἔτσι ἐξηγοῦνται οἱ συνεχεῖς συγκρούσεις τους μὲ τὸν ἰρανικὸ στρατό. Ἡ Τεχεράνη ὅπως φαίνεται ἔχει ἀντιληφτεῖ τὸ ὑποκριτικὸ παιχνίδι τῶν Κούρδων καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἐνισχύει συνεχῶς τὴν Βαγδάτη γιατί ἀντιλαμβάνεται πὼς ὁ ἑπόμενος καὶ κύριος στόχος εἶναι τὸ ἴδιο το Ἰράν. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ ἔντονη ἀντίδραση τῆς Ρωσίας στὰ ἐγκλήματα τῶν Τζιχαντιστῶν κατὰ τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἐνῶ οἱ ΗΠΑ στὸ θέμα αὐτὸ ἐμφανίζονται μέ το.. «ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε». Ἡ Μόσχα γνωρίζει πολὺ καλά το ὑποκριτικὸ καὶ ἐπικίνδυνο παιχνίδι ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνίερων συμμάχων καὶ πὼς στὸ βάθος ἡ ἴδια ἡ Ρωσία φαντάζει σὰν ὁ μεγάλος μελλοντικὸς στόχος. 
Μόνο ἐμεῖς ἐδῶ στὸ Γιουνανιστάν κοιμόμαστε τὸν «ὕπνο τοῦ δικαίου» ἔτσι ὅπως μᾶς κατάντησαν οἱ Εὐρωπαῖοι ἐταίροι μας, βλέπε ἐξολοθρευτές μας καὶ δὲν λέμε κουβέντα γιὰ τὶς σφαγὲς τῶν χριστιανῶν στὴν περιοχή!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...