Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ (25 Ιουλίου 1924 - 12 Ιουλίου 1994)

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Ἡ μαύρη θάλασσα «φλέγεται» καὶ οἱ φλόγες τσουρουφλίζουν καὶ τὴν Τουρκία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μὲ μεγάλη ἀνησυχία ἡ Τουρκία παρακολουθεῖ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις καὶ τὴν μεγάλη ἔνταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν Μαύρη θάλασσα. Ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο ποὺ ἔχει ἀνησυχήσει ἔντονα τὴν Ἄγκυρα εἶναι, ὅπως ἀναφέρουν οἱ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, ὅτι ἡ ἀντιπαράθεση μεταξύ τῆς τουρκικῆς καὶ τῆς ρωσικῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας μεγαλώνει συνεχῶς σὲ συνάρτηση μὲ τὴν ἔνταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν περιοχὴ ἐξ’ αἰτίας τῶν γεγονότων τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ρωσικῶν καταγγελιῶν πρὸς τὴν Τουρκία γιὰ παραβίαση τῆς συνθήκης τοῦ Μοντρὲ σχετικὰ μὲ τὴν διέλευση ἀπὸ τὰ Στενὰ τῶν ἀμερικανικῶν πολεμικῶν πλοίων μὲ κατεύθυνση τὴν Μαύρη Θάλασσα.
Συγκεκριμένα σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ τουρκικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, ἡ ὁποία ἀναδημοσιεύτηκε σὲ πολλὲς τουρκικὲς ἐφημερίδες, στὶς 12 Ἀπριλίου ρωσικὸ μαχητικὸ ἀεροσκάφος, τύπου IL-20, προερχόμενο ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ρουμανίας, πλησίασε ἐπικίνδυνα τὸν τουρκικὸ ἐναέριο χῶρο στὶς ἀκτὲς τοῦ τούρκικου Πόντου. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προκάλεσε συναγερμὸ στὴν τουρκικὴ ἀεροπορικὴ βάση τῆς Μερτζιφούντας καὶ ἀμέσως ἀπογειώθηκαν τέσσερα τουρκικὰ F-16, πάντα σύμφωνα μὲ τὶς τουρκικὲς ἀνακοινώσεις. Τὰ τουρκικὰ ἐνεπλάκησαν γιὰ λίγο μὲ τὸ ρωσικὸ ἀεροσκάφος ἐνῶ στὴν συνέχεια τὸ παρακολουθοῦσαν...γιὰ ἀρκετὴ ὥρα καθὼς τὸ ρωσικὸ δὲν ἄλλαξε τὴν πορεία του καὶ συνέχισε ἀπτόητο νὰ πετᾶ δίπλα στὶς τουρκικὲς ἀκτές. Αὐτὸ εἶναι ἕνα γνωστὸ ἐπεισόδιο ἐνῶ τὸ τουρκικὸ δημοσιογραφικὸ παρασκήνιο κάνει λόγο καὶ γιὰ ἄλλα ἐπεισόδια ποὺ ἐπίτηδες δὲν ἔχουν πάρει δημοσιότητα καθὼς ἡ Ἄγκυρα ἀνησυχεῖ ἔντονα γιὰ ἀποσταθεροποιητικὲς προεκτάσεις τῆς ὅλης κρίσης.
Χαρακτηριστικὸ εἶναι πῶς τὸ ἐπεισόδιο αὐτὸ ἔρχεται ἀμέσως μετὰ τὴν ἔντονη ρωσικὴ καταγγελία κατὰ τῆς Τουρκίας γιὰ παραβίαση τῆς συνθῆκες τοῦ Μοντρέ, ἐπιτρέποντας ἀμερικανικὰ πολεμικὰ πλοῖα νὰ περνοῦν τὰ Στενὰ καὶ νὰ παραμένουν στὴν Μαύρη θάλασσα πέραν τῶν χρονικῶν ὁρίων ποὺ ἐπιτρέπει ἡ συνθήκη σὲ χῶρες ἐκτός τοῦ Εὐξείνου Πόντου καὶ παράλληλα μὲ τὸ πολὺ σοβαρὸ ἐπεισόδιο, ὅπως τὸ ἀναμετέδωσαν μὲ πρόδηλη ἀνησυχία οἱ Τοῦρκοι, τοῦ ρωσικοῦ πολεμικοῦ ἀεροπλάνου ποὺ παρενόχλησε ἀμερικανικὸ πολεμικὸ πλοῖο πάλι στὴν Μαύρη Θάλασσα. Ἀξιοσημείωτο εἶναι καὶ αὐτὸ ἐνέτεινε ἀκόμα περισσότερο τὶς τουρκικὲς ἀνησυχίες, ὅτι ἡ νέα ἐμπλοκὴ τουρκικῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν μὲ ρωσικὸ μαχητικὸ ἔγινε ἐνῶ τὴν ἴδια ὥρα ποὺ ἀπὸ τὴν ἀντίθετη πλευρά, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Νότο, τουρκικὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη ἐνεπλάκησαν μὲ συριακά. Ἡ Δαμασκὸς φαίνεται νὰ σκληραίνει τὴν στάση της πρὸς τοὺς Τούρκους καὶ στέλνει τὰ συριακὰ MIG-23 νὰ πετοῦν κοντὰ στὴν τουρκικὴ περιοχὴ τοῦ Χατάϊ στὴν ὁποία ὅμως οἱ Σύριοι δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν τουρκικὴ κυριαρχία, γιατί θεωροῦν ὅτι παράνομα τὴν κατέχει ἡ Τουρκία. Παράλληλα ἐμπλοκὲς σημειώνονται καὶ στὴν περιοχὴ τῶν συνόρων του Ντιαρμπακίρ, ἐνῶ ἡ ἔνταση καὶ στὸ ἔδαφος συνεχίζεται μὲ ἀνταλλαγὴ πυρῶν καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές. «Καπάκι» σὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὅτι παρατηροῦνται ἀνησυχητικὲς κινήσεις τοῦ κουρδικοῦ στοιχείου ἐν ὄψει καὶ τῆς Πρωτομαγιᾶς πρὸς τῆς κατεύθυνση τῆς ἀνακήρυξης μερικῆς αὐτονομίας στὶς νοτιοανατολικὲς ἐπαρχίες. Ὅλα αὐτὰ μαρτυροῦν ὅτι ἡ Τουρκία βρίσκεται οὐσιαστικὰ ἀνάμεσα σὲ δύο πυρά, ὅπως χαρακτηριστικὰ ἔγραψε ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Taraf, ἐνῶ καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τὰ πράγματα εἶναι πολὺ εὔθραυστα καθὼς ἡ πόλωση μεγαλώνει συνεχῶς καὶ ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ νέα καὶ πολὺ κρίσιμη ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση γιὰ τὴν ἐκλογὴ νέου προέδρου στὶς 10 Αὐγούστου.
Τὸ «περίεργο» εἶναι πὼς ἐνῶ ἡ Τουρκία ἀντιμετωπίζει πολλὰ ἀνοιχτὰ μέτωπα, ἐνῶ ἡ καχυποψία τῆς Ἄγκυρας πρὸς πολλὲς πλευρὲς καὶ ἰδιαίτερα πρὸς τὶς ΗΠΑ μετὰ τὴν πρώτη ἔγκριση τοῦ νομοσχέδιου γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ κογκρέσο ἔχει αὐξηθεῖ σὲ μεγάλο βαθμό, οἱ Τοῦρκοι συνεχίζουν χωρὶς καμία μείωση τὶς ἀλλεπάλληλες προκλήσεις τους στὸ Αἰγαῖο καὶ στὸν ἀέρα καὶ στὴν θάλασσα. Φαίνεται πὼς στὴν Ἄγκυρα κάποιοι κύκλοι ἐξακολουθοῦν νὰ πιστεύουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὁ πιὸ βολικός τους ἀντίπαλος γιὰ νὰ ἐκτονώσουν τὰ ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά του ἀδιέξοδα. Τὸ ζήτημα βέβαια δὲν εἶναι τί κάνουν αὐτοί, ἀλλὰ ἐμεῖς πὼς ἀντιμετωπίζουμε τὴ ὅλη κατάσταση καθὼς ἔρχονται πολὺ ραγδαῖες καὶ πολὺ σημαντικὲς ἐξελίξεις. Δυστυχῶς στὴν Ἀθήνα τὸ μόνο  ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι ποιὸν βετεράνο ποδοσφαίριση ἢ ποιὸν ἀστέρα τοῦ lifestyle θὰ ἐντάξουν στὰ ψηφοδέλτια τους γιὰ τὶς ἑπόμενες εὐρωεκλογές. orthodoxia-ellhnismos.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...