Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Βοιωτῶν τούς Ἐφόρους ἀνευφημήσωμεν.."

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...