Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Το λάθος του Αγγέλου

της Ζωής Γκενάκου – Μουρούτη
Στα 1824 κυκλοφόρησε στο Παρίσι ένα βιβλίο του Claude Fauriel αφιερωμένο στα δημοτικά μας τραγούδια. Στη μια σελίδα το ελληνικό κείμενο και στην άλλη η γαλλική μετάφραση. Το βιβλίο έκανε μεγάλη αίσθηση στο Γαλλικό κοινό καί βοήθησε στην αναθέρμανση του φιλελληνισμού. Στήν εισαγωγή του βιβλίου, πού παραμένει μέχρι σήμερα ιδιαίτερα σημαντική, ο εκδότης συμπερασματικά υποστηρίζει ότι ο ελληνικός λαός δεν χάθηκε διότι τραγουδούσε. Έκπληκτοι οι ευρωπαίοι ανακάλυπταν στη συλλογή αυτή το μεγαλείο του νέου ελληνισμού, πού δεν ήταν απλώς η ιστορία ενός λαού, αλλά είχε στοιχεία πρωτοφανέρωτα για όλο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό...

"ΜΥΡΙΣΑΝ" ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ !!!

Έκθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: "Να βοηθηθεί η Ελλάδα για να ανακηρυχθεί ΑΟΖ"
Επειδή στην Ε.Ε "καίγονται" για ενεργειακή αυτάρκεια, για πρώτη φορά μας δίνουν σαφή στήριξη, στην προσπάθειά μας να ανακηρύξουμε ΑΟΖ, ώστε να προχωρήσουμε στην εκμετάλλευση του πολλά υποσχόμενου ορυκτού μας πλούτου. Είναι ίσως η πρώτη φορά που σε επίσημο κείμενο της ΕΕ γίνεται τόσο εκτεταμένη αναφορά στις ανακαλύψεις κοιτασμάτων αλλά και στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανακάλυψη νέων στην περιοχή της Μεσογείου. Ωστόσο στο προσχέδιο της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Ενεργειακό Οδικό Χάρτη 2050, της αρμόδιας επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, γίνεται μια σαφής και ρητή αναφορά στη σημασία των κοιτασμάτων αυτών για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και τονίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σαφής τοποθέτηση των Βρυξελλών για το θέμα της ΑΟΖ.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΣΥΡΙΑΣ

4 (!) ρωσικοί Στόλοι συγκλίνουν σε Αιγαίο - Α. Μεσόγειο - Έρχονται ακόμα και από Ειρηνικό!
Για πρώτη φορά, πιθανότατα και πριν από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, η Ρωσία συγκεντρώνει πολεμικά πλοία από όλους τους Στόλους που βρίσκονται ανεπτυγμένοι στους ωκεανούς και τα στέλνει στην Α.Μεσόγειο, στην φωτιά της Συρίας και - όπως φαίνεται - και του Λιβάνου! Συγκεκριμένα εκτός από τους μέχρι σήμερα μείζονας ναυτικούς σχηματισμούς του  του Βορείου Στόλου, των Στόλων της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, για πρώτη φορά αποσπά πλοία και από τον Στόλο του Ειρηνικού Ωκεανού και τα στέλνει στην Α.Μεσόγειο. Η μετακίνηση θα έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Ιανουαρίου και θα ακολουθήσει άσκηση σε δύο φάσεις η μία στα νερά της Μεσογείου και η δεύτερη στην Μαύρη Θάλασσα. Το Αιγαίο ευρισκόμενο μεταξύ αυτών των δύο περιοχών θα γνωρίσει την μεγαλύτερη συγκέντρωση ρωσικών πολεμικών πλοίων εδώ και πολλές δεκαετίες.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...