Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† “Τόν συνάναρχον Λόγον Πατρί καί Πνεύματι”

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

M. Λιάπης: “Με έχει ακουμπήσει η κρίση” (ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔ: 109.223€ ΚΑΙ 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ) !!!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...