Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Πῶς γνωρίζουμε ἄν ἔχουν συγχωρεθεῖ οἱ ἁμαρτίες μας;

«Πῶς βεβαιούμεθα ὅτι συγχωρήθηκαν οἱ ἁμαρτίες μας;

α) Ὅταν ἡ συνείδησή μας δέ μᾶς κατακρίνει μέσα μας γιά τίς ἁμαρτίες μας,
καί
β) Ὅταν μ’ ὅλη μας τήν καρδιά ἐμισήσαμε τίς ἁμαρτίες μας καί φανερά κάνουμε τά ἐνάντια ἔργα τῶν ἁμαρτιῶν μας»!…».

( Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος )
Τό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως
ΠΗΓΗ: pentapostagma.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...