Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (25 Ιουλίου 1924 - 12 Ιουλίου 1994)

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Στὴν Τουρκία τοῦ Ἐρντογᾶν, φακελώνουν Ρωμηούς, Ἀρμένιους καὶ Ἰουδαίους

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν φοβερὴ καταγγελία ὅτι σήμερα, 92 χρόνια μετὰ τὴν ὑπογραφὴ ἀπὸ τὴν Τουρκία τῆς συνθήκης τῆς Λοζάνης ποὺ καθόρισε τὰ δικαιώματα τῶν μὴ μουσουλμανικῶν μειονοτήτων στὴν Τουρκία, τὸ τουρκικὸ κράτος παραβιάζοντας κάθε νομιμότητα φακελώνει τὶς μειονότητες γιὰ νὰ τὶς μεταχειριστεῖ «διαφορετικὰ» καὶ εἰδικά τούς Ρωμηούς, Ἀρμενίους καὶ Ἰουδαίους, μὲ τούς μυστικοὺς κωδικοὺς Νο1 γιὰ τοὺς Ρωμηούς, (οἱ Ρωμηοὶ εἶναι πρῶτοι στὸ φακέλωμα),  Νο2 γιὰ τοὺς Ἀρμένιους καὶ Νο3 γιὰ τοὺς Ἰουδαίους κάνει ἡ ἴδια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Radikal στὸ φύλο στὶς 2/8/2013.
Τὴν κατάφορη αὐτὴ παραβίαση τῆς συνθήκης τῆς Λοζάννης γιὰ τὶς μειονότητες,  ἀποκάλυψε πρώτη ἡ μειονοτικὴ ἀρμενικὴ ἐφημερίδα τῆς Κωνσταντινούπολης, Agos καὶ στὴν συνέχεια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Radikal, ἡ ὁποία ἀναδημοσίευσε τὸ θέμα ἀπὸ τὴν Agos μὲ πολλὰ ἐρωτηματικὰ σχετικὰ μὲ τὸ φακέλωμα ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς τῶν μελῶν τῶν οἰκογενειῶν τῶν μὴ μουσουλμανικῶν μειονοτήτων καὶ τὶς εὔλογες διακρίσεις ποὺ προκαλεῖ αὐτὸ τὸ γεγονός.

Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα καταγγελία τῆς Agos, τὸ φακέλωμα αὐτὸ ἀποκαλύφτηκε ὅταν ἕνα ἀρμενόπουλο ποὺ ἡ μητέρα του εἶχε ἐξισλαμιστεῖ ἀλλὰ στὴν συνέχεια εἶχε ἐπιστρέψει στὴν χριστιανικὴ θρησκεία θέλησε νὰ κάνει ἐγγραφὴ σὲ τουρκικὸ γυμνάσιο. Ἐκεῖ ὅμως καὶ παρά τοῦ ὅτι ὁ πατέρας του ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι μουσουλμάνος, οἱ ἀρχὲς τοῦ ζήτησαν ἐπίσημα ἔγραφα ὅπου θὰ καταγράφονταν ἡ θρησκεία τῶν προγόνων του μέχρι καί…90 χρόνια πίσω, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἐκεῖ τότε  ἀποκαλύφτηκε ὅτι γίνονταν παράνομο φακέλωμα τῶν ἀρμενικῆς καταγωγῆς χριστιανῶν Τούρκων πολιτῶν μὲ τὸν κωδικὸ Νο2. Τὸ θέμα ὅμως ἦταν πολὺ πιὸ σοβαρὸ καθὼς σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ Ismail Cem Halavut, δικηγόρου τῆς μητέρας τοῦ παιδιοῦ, τὸ φακέλωμα αὐτὸ δὲν περιορίζονταν στοὺς Ἀρμένιους ἀλλὰ γίνεται καὶ γιὰ τοὺς Ρωμηοὺς χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους μὲ τὸν κωδικὸ Νο1 καὶ ἐπίσης καὶ μὲ τοὺς ἰουδαϊκῆς θρησκείας Τούρκους πολίτες μὲ τὸν κωδικὸ Νο3 καὶ ὅλα αὐτὰ  στὴν σύγχρονη Τουρκία τοῦ ὑποτιθέμενου ὀπαδοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας  ἰσλαμιστὴ Ταΐπ Ἐρντογᾶν.

Ὁ δικηγόρος τῆς ἀρμενικῆς οἰκογένειας κατήγγειλε τὸ πρωτοφανὲς αὐτὸ γεγονὸς στὴν ἀρμενικὴ ἐφημερίδα καὶ στὴ συνέχεια τὸ θέμα πῆρε δημοσιότητα καὶ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ φιλελεύθερη ἐφημερίδα, Radikal. Ὁ Ismail Cem Halavut κατήγγειλε ἐπίσημα καὶ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς ὅτι μὲ τὸ φακέλωμα τῶν μὴ μουσουλμανικῶν μειονοτήτων παραβιάζεται κατάφορα ἡ συνθήκη τῆς Λοζάννης τὴν ὁποία ἡ Τουρκία θυμᾶται μόνο ὅταν  πιστεύει πὼς τὴν ἐξυπηρετεῖ. Δὲν εἶναι δυνατόν, ἀνέφερε στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα, Radikal, οἱ Ρωμηοί, Ἀρμένιοι καὶ Ἰουδαῖοι, νὰ εἶναι φακελωμένοι μὲ τοὺς ἀντίστοιχους κωδικούς, Νο1, Νο2, καὶ Νο3, γιατί αὐτὸ ἀντίκειται καὶ μὲ τὴν συνθήκη τῆς Λοζάνης ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλες τὶς διεθνεῖς συνθῆκες καὶ μὲ τὴν διεθνῆ νομιμότητα ποὺ καθορίζει τὰ δικαιώματα τῶν μειονοτήτων καὶ στὴν Τουρκία. Παράλληλα ἀπευθύνθηκε δημόσια  στὶς τουρκικὲς ἀρχὲς μὲ τὸ ἐρώτημα τί ἔχουν νὰ ποῦν γιὰ τὸ πρωτοφανῆ αὐτὸ φακέλωμα τῶν μειονοτήτων στὴν σημερινὴ Τουρκία.

Ἀλήθεια τί ἔχουν νὰ ποῦν γιὰ ὅλα αὐτὰ οἱ ἐδῶ περίφημοι «προοδευτικοὶ» καὶ ὑποτιθέμενοι «ὑπερασπιστὲς» τῶν ἀνθρωπινῶν δικαιωμάτων ποὺ κόπτονται γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν λαθρομεταναστῶν φανατικῶν μουσουλμάνων ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἀζημίωτη συνδρομὴ καὶ τῆς τουρκικῆς  μαφίας, ὅταν τὴν ἴδια στιγμὴ παραβιάζονται κατάφορα τὰ δικαιώματα τῶν μειονοτήτων στὴν Τουρκία μὲ φακελώματα ποῦ θυμίζουν ἄλλες σκοτεινὲς ἐποχὲς ; 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...