Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

†"Θεοτόκε Παρθένε" Ήχος Α'-Ψάλλει η μακαριστή Γερόντισσα Ξένη μοναχή

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

“Εάν πεθάνη και δεν περάση, κόβεται πια. Μετεξεταστέος δεν υπάρχει.”

Πρέπει να το καταλάβουμε καλά ότι πολεμούμε και έχουμε να πολεμήσουμε, έως ότου βρισκόμαστε σ' ετούτη την ζωή με τον ίδιο τον διάβολο. Οσο ζη ο άνθρωπος, έχει πολλή δουλειά να κάνη για την καλυτέρευση της ψυχής του και έχει δικαίωμα να δίνη εξετάσεις πνευματικές.
Εάν πεθάνη και δεν περάση, κόβεται πια. Μετεξεταστέος δεν υπάρχει.
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  8 ΜΑΡΤ 2013

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...