Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ "Τού Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τό Χαίρε"

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Ἡ μοναξιὰ τοῦ Χριστοῦ ...

«Καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε»
Ὁ  Κύριός μας  σιωπῶν καὶ πορευόμενος  πρὸς  τὰ φρικτὰ πάθη Τοῦ συνιστᾶ στοὺς μαθητές του πὼς δὲν ἔχει καμία ἀνάγκη ἀπὸ μαχαίρια, θάνατο καὶ βία , ἀφοῦ ἡ Βασιλεία Τοῦ  «οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου»(Ἰωανν. 18/36). Ἀλλὰ  παράλληλα ἐκφράζει μὲ θλίψη  καὶ τὸ παράπονό του "ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐλήλυθεν, ἴνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε• καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ' ἐμοῦ ἐστι(Ἰωάν. 16/32). Στὸ Σταυρικὸ μονοπάτι ΤΟΥ ΧΥΤΗΡΙΟΥ γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἤπιε ὁ Χριστός μας τὸ ποτήριον τῆς ὕβρεως καὶ πάλι στάθηκε  μόνος.
-Ποῦ ἦταν  τὸ πλῆθος Τῆς Τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας;
-Ποῦ εὐεργετηθείς  λαὸς Τοῦ Θεοῦ;
-Ποῦ οἱ  οἱ Ποιμένες;
-Στὶς Πανηγύρεις  μετὰ ἀρτοκλασίας καὶ Θείου Κυρήγματος; Μονάχα κάποιοι μικροὶ , ἁπλοὶ , ἐλάχιστοι καὶ περιφρονημένοι  ποὺ σταθῆκαν μὲ ἀφοβία γιὰ νὰ δώσουν ὁμολογία ἀγάπης καὶ πίστης πρὸς τὸν Χριστό. Οἱ ὁποῖοι καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν σειρὰ τοὺς καταφρονεθήκανε  μὲ πολλὰ περιφρονητικὰ σχόλια ἀπὸ....κάποιους  σοφοὺς (πρὸς κατάκρισή τους) τοῦ αἰῶνος τούτου κατὰ πὼς λέει τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο.
Μόνον  Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων• λέγω γὰρ ὑμὶν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς (Ματθ. 18-10)
Μὲ διάφορες Θεολογικὲς-θολολογικὲς ρητορίες προσπάθησαν νὰ  στιγματίσουν τὴν λαχτάρα τῶν «ἀσήμων» Χριστιανῶν  νὰ πάθουν ὑπὲρ Χριστοῦ καὶ ἔτσι  νὰ ἐξωραϊσουν τὴν ἀνεπάρκεια καὶ ἀδιαφορία τους νὰ ὁμολογήσουν καὶ αὐτοὶ τὸ Ὄνομα  Τοῦ ἀφοῦ γι’αὐτοὺς πάντα προέχει τὸ βόλεμα καὶ οἱ προσωπικές τους ἰσορροπίες τοῦ αἰῶνος τούτου.. Κατὰ πὼς λέει πάλι τὸ Εὐαγγέλιο «Οὐαὶ ὑμίν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων• ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν (Ματθ. 23/14)
Πράγματι τὸ Χυτήριο στάθηκε πεδίο κρίσεως .  «Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἴνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται» (Ἰωάνν. 9/39)
Γι’αὐτὸ  καὶ πολὺ σοφὰ ταιριάζει στὴν παροῦσα περίσταση μία ἔξυπνη Ἀκροστιχίδα πού μου ἀνέφερε ἕνας φίλος:

Χριστὸς
Υβρισθείς
Τύπτει
Ημᾶς
Ρήτορας
Ιδίου
Οφέλους.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μας ἂς συγκλονίζει τὴν φτωχιὰ καρδιά μας!
Ἕνας ἁπλὸς Ἱερέας

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...