Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε·"

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Γέρων Σωφρόνιος: “Νομίζω ότι ζούμε στους τελευταίους καιρούς..”

apantaortodoxias

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...