Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ "Τού Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τό Χαίρε"

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Γέροντας Παΐσιος: Μήν ἀνησυχεῖτε. Πολλά διατάγματα δέ θά προλάβουν καν νά δακτυλογραφηθοῦν

Εἶπε ὁ γέροντας Παΐσιος: Θά κανονίσει ὁ Χριστός τίς 
ὑποθέσεις τοῦ Ἔθνους.
 Ἄν ἔμενε σ' ἐμᾶς αὐτή ἡ δουλειά, τό τινάζαμε στόν ἀέρα τό Ἔθνος.
-Τί θά γίνει μέ τή 
σημερινή κατάσταση;
Μήν ἀνησυχεῖτε. 
Πολλά διατάγματα
δέ θά προλάβουν καν νά
 δακτυλογραφηθοῦν.
- Μέ τό γένος μᾶς τί θά γίνει;
Τό Γένος μας θά μεγαλώσει, ἄν
 καί οἱ ὑποτιθέμενοι φίλοι μας θά
 ἤθελαν νά τό τσαλακώσουν
καί θά τούς ἦταν πολύ εὐχάριστο.
 Ἀλλά ὁ Θεός δέ θά ἐπιτρέψει. Ἡ
Τουρκία θά καταστραφεῖ.
 Ἔρχεται μεγάλη μπόρα σύντομα.
 Θά μᾶς ἀγγίξει, ἀλλά 
δέ θά μᾶς καταστρέψει.
Μετά ἀπ' αὐτή τήν μπόρα, 
θά ἐπέμβη ἡ Χάρη τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως θά πιστέψουν.
Δέ θά ὑπάρχει οὔτε ἕνας 
ἄνθρωπος ἄπιστος.
 Ὡστόσο, δέ θά ἔχουν τό μισθό τῶν σημερινῶν Χριστιανῶν.
Μήν τά λέτε αὐτά στούς....
 κοσμικούς, γιατί θά τό ρίξουν ἔξω.
- Ὑπάρχουν, πάτερ, 
πιστοί στίς μέρες μας;
Ὑπάρχει μία μερίδα Χριστιανῶν, ὅπου ὁ Θεός ἀναπαύεται.

(Μαρτυρία ἀπό τό Β' - ὑπό ἔκδοση - τόμο τοῦ βιβλίου
«Μαρτυρίες Προσκυνητῶν»)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...