Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Τῆς ἁγνείας τό ρόδον καί τῆς Χίου τό βλάστημα, τήν Ἁγίαν Μαρκέλλαν ἐν ὠδαίς εὐφημήσωμεν.."

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...