Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Τῆς ἁγνείας τό ρόδον καί τῆς Χίου τό βλάστημα, τήν Ἁγίαν Μαρκέλλαν ἐν ὠδαίς εὐφημήσωμεν.."

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Τὸ δὲ τὴν Πόλιν σοι δοῦναι......

«Τὸ δὲ τὴν Πόλιν σοι δοῦναι, οὖτ’ ἑμὸν ἐστὶ, οὖτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταὔτη, κοινὴ γὰρ γνώμη πᾶντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὖ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.»

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...