Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

''Ἡ πενταυγής τῶν ἀθλοφόρων χορεία.."

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Κρητική εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μονή Ιβήρων.LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...