Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

“Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε..”

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Κρητική εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μονή Ιβήρων.LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...