Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

"Ἔργοις λάμψαντες Ὀρθοδοξίας, πᾶσαν σβέσαντες κακοδοξίαν, νικηταί τροπαιοφόροι γεγόνατε.."

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Όταν εμφανίσθηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός στην Αγιά Σοφιά και έστειλε το Σταυραναστάσιμο Μήνυμα (8 Δεκ.2013) (Ενημερωμένο)

Αναγνώστης μας απέστειλε  σημερινές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία οι οποίες ελήφθησαν μέσω της κάμερας www.earthcam.com
Κατά την λήψη των φωτογραφιών αυτών που έγινε γύρω στο μεσημέρι εμφανίσθηκε στην εξωτερική τοιχοποιία της Αγίας Σοφίας  ένας σχηματισμός σε σχήμα σταυρού. Δείτε τις εικόνες αυτές όπως ακριβώς ελήφθησαν  και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα !!!

8 Δεκ. 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ  Ι' ΛΟΥΚΑ (Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΎΠΤΟΥΣΑΣ)
(Λουκ. ιγ’ 10-17 καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές...”)

Απολυτίκιο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ (ήχος Βαρύς) «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον…»
11 Μαρτ. 2018 Κυριακή Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
(Μαρκ. η’ 34 – θ’ 1 “Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι…”)

Απολυτίκια

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ (ήχος Βαρύς) «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον…»

ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου …»

ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ «Τη Υπερμάχω»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα του Σταυρού, που κυριαρχεί στην υμνολογία αυτής της Κυριακής, παρουσιάζεται όχι μέσα στα πλαίσια του πόνου αλλά της νίκης και της χαράς. Ακόμα δε περισσότερο οι Ειρμοί του Κανόνα της Κυριακής είναι παρμένοι από την πασχαλινή ακολουθία, «Αναστάσεως ημέρα», και ο Κανόνας είναι παράφραση του αναστάσιμου Κανόνα (Σταυροαναστάσιμος Κανόνας)
"π. Αλεξάνδρου Σμέμαν"

Αδελφοί η Εκκλησία μας είναι ζωντανή και μας μιλάει και όποιος δεν την ακούει δεν ακούει τον ίδιο τον Θεό.

Ο ίδιος ο Θεός μας στέλνει αυτά τα μηνύματα δια της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων του για να προβληματισθούμε και να μετανοήσουμε διότι  η αμαρτία μας οδηγεί κατ΄ ευθείαν στον πνευματικό θάνατο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος αφού κάποιοι φρόντισαν εσκεμμένα να μας οδηγήσουν σε αδιέξοδα.

Εισήλθαμε σε αχαρτογράφητα νερά και πρέπει να αναζητήσουμε το έλεος του Κυρίου και την μεσιτεία της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Είθε να έχουμε καλή μετάνοια

ΑΜΗΝ

Θηβαίος Πολίτης

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...