Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Τή Ὑπερμάχω Στρατηγῶ"

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...