Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

“Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε..”

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

«Καππαδοκία: Η αρχαία κοιτίδα του Χριστιανισμού» (Φωτεινά Μονοπάτια, Γ’ κύκλος, Επεισόδιο 1o)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...