Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

"Πρώτος ως υπάρχων της στρατιάς,της επουρανίου Αρχιστράτηγε Μιχαήλ..."

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

To «Στρατιωτικό εμβατήριο γενιτσάρων» έπαιζε το Μπαρμπαρός

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...