Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

“Τίς Θεός μέγας, ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; σύ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος”

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Προκαλεί "Μεγάλες Δυνάμεις" η Τουρκία με στρατιωτικές ασκήσεις πάνω στα οικόπεδα 6, 8, 10, 12

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...