Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

“Εὐλογητός εἶ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ πανσόφους τούς ἁλιεῖς ἀναδείξας…”

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Μία εἰκόνα χίλιες λέξεις!

Αἶσχος κε ὑπουργέ, αὐτό εἶναι τό ὅραμά σας γιά τήν Ἑλλάδα; Δέν ὑπάρχει πλέον ἴχνος ντροπῆς;  Αὐτή δέν εἶναιφωτογραφία ἀπό gaybar, ἀλλά ἀπό τό συνέδριο «διαφωτισμου» ἐκπαιδευτικῶν δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης μέτήν ἄδεια τοῦ ὑπουργείου παιδείας, τό ὁποῖο μάλιστα διεξήχθη σέ δημοτικό σχολεῖο.

Τά παιδιά μας προσπαθεῖτε χρόνια νά τά κάνετε φυτά, νά μήν μαθαίνουν τίποτα χρήσιμο πλέον στά σχολεῖα - καί ὄχι μόνον.  Διαστρεβλώνετε ἐσκεμμένα τήν Ἱστορία, τήν Ὀρθοδοξία (μάθημα Θρησκευτικῶν), τήν ἴδια τήν ἀλήθεια. Οἱ δέ γονεῖς ξοδεύουν μία περιουσία σέ ἰδιαίτερα καί φροντιστήρια μπᾶς καί μάθουν τίποτα τά παιδιά τους καί ἴσως κάποια ἀπό αὐτά νά καταφέρουν νά μποῦν καί σέ καμμιά σχολή. Ὅταν δέ ἀποφοιτήσουν τά διώχνετε στό ἐξωτερικό γιά νά ἐργαστοῦν διότι δέν κάνετε ἀπολύτως τίποτα γιά νά τά κρατῆστε.

Τώρα μετά τήν ἀπόπειρα «φυτοποίησης» περνᾶτε καί σέ ἀπόπειρα «gay-ποίησης». Λεφτά γιά νά κάνετε τά παιδιά μας γκέι ἔχετε – λεφτά γιά νά ἀναπλάστε τήν παιδεία καί νά δημιουργῆστε θέσεις ἐργασίας ὥστε νά κρατήσετε τά παιδιά μας στήν Ἑλλάδα δέν ἔχετε.

Κατ’ ἀρχάς μας ρωτήσατε ἐσεῖς; Εἴσαστε σέ παράβαση τοῦ Συντάγματος καί ὄχι μόνον. Τά δικά μας τά δικαιώματα ποῦ εἶναι; Ἐμεῖς δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά κρατήσουμε τήν δίκη μας «μή διαφορετικότητα»; Γιατί μας ἐπιβάλετε μέ τό «ἔτσι θέλω» τήν ὁμοφυλοφιλία;  Πῶς θά σᾶς φαινόταν ἄν τά ἀγόρια μας πηγαίνουν ἀπό αὔριο στό σχολεῖο μέ τακούνια καί κολιέ;

Ἐμεῖς οἱ «μή διαφορετικοί» ἀπαιτοῦμε τήν ὀργάνωση σεμιναρίων πρός γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς γιά μία «ἑνωμένη οἰκογένεια». Νά μάθουν ἀπό μικρά τά παιδιά μας πώς θά καταφέρουν αὔριο νά ἐπιλέξουν τόν κατάλληλο σύντροφο καί νά ἀναθρέψουν τά παιδάκια τους σέ μία ἑνωμένη, ἀγαπημένη καί ἰσορροπημένη οἰκογένεια, στήν ὁποία γόβες θά φοροῦν μόνο τά κορίτσια (καί ἄν θέλουν – ἡ Μπάρμπι δέν θά πρέπει νά ἀποτελεῖ τό ἴνδαλμά τους)! Ἐσεῖς τί λέτε, θά βοηθοῦσε τήν Ἑλλάδα μας αὐτό;

Δέν πάει ἄλλο, νά ἐπέμβει ὁ εἰσαγγελέας !  Νά ἐπέμβει ἡ ἐκκλησία.  Τρίζουν τά κόκκαλα τῶν παππούδων μας, τῶν ἀγωνιστῶν, τῶν μαρτύρων.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...