Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

Χαῖρε τό ᾆσμα Χερουβείμ, χαῖρε ὕμνος Ἀγγέλων, Χαῖρε ᾠδή τῶν Σεραφείμ, χαρά τῶν Ἀρχαγγέλων

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: “Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει συνεχής μετάνοια που γεννά αγίους”

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...