Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε·

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...