Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

Στιχηρά Προσόμοια της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Μαρίνας

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

13 Ιανουαρίου: Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης

Τῆς Λαύρας τὸ ἱερόν, θρέμμα τιμήσωμεν ᾄσμασι, τὸν ἄσαρκον ἐν σαρκί, θεοφόρον Μάξιμον, τὸν ἐκ θείου Πνεύματος, πλουσίαν τὴν χάριν, προφητείας εἰσδεξάμενον.

Βιογραφία
Ο Όσιος Μάξιμος, κατά κόσμο Μανουήλ, γεννήθηκε στην πόλη Λάμψακο από ευσεβείς γονείς οι οποίοι τον ανέθρεψαν με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Εκάρη μοναχός σε μοναστήρι του όρους Γάνου και μετά από σύντομη παραμονή σε Κωνσταντινούπολη και Θεσσαλονίκη, κατέληξε στην Μονή της Λαύρας στο Άγιο Όρος. Λόγω των συχνών μετακινήσεων του έκαιγε την καλύβα του για να ασκείται στην πλήρη ακτημοσύνη. Γι αυτό το λόγο ονομάσθηκε Καυσοκαλύβης. Εκοιμήθη ειρηνικά το 1365 μ.Χ. σε ηλικία 95 ετών.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. ἀ’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Μητρικῆς ἐκ νηδύος Ὅσιε Μάξιμεἐκλογῆς ὡς δοχεῖον ἀνατεθεῖς τῷ Θεῷτοῦ θείου γνόφου ὡς Μωσῆς κατηξίωσαικαὶ τὰ πόρρω προορᾶνκατὰ τὸν μέγον Σαμουήλτοῦ Ἄθω τὸ θεῖον θαῦματῆς Θεοτόκου  μύστης  καὶ πρεσβεύεις Πάτερ ὑπὲρ ἠμῶν.

http://www.saint.gr/1416/saint.aspx

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...