Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

"Ανέτειλε το έαρ..."

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ* ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΤΟ

Η ανθρακιά σιγόκαιε
κι από το θαμπό παράθυρο της καλύβας
φάνταζε γαληνεμένη η θάλασσα.
Μπουνάτσα έχει μοναχά προς νότο.

Oλίγα λόγια είπε μονάχα για την προσευχή
«εμπειρίες του γέροντά μου»
κι ύστερα έμεινε σιωπηλός.

Κι εμείς μείναμε να κοιτάμε
μια το γέροντα και μια τη θάλασσα.

Παραΰστερα «κλίνας την κεφαλήν»
συνέχισε παλιά αθωνικά ιστορήματα.
Μπουνάτσα έχει μονάχα κατά το νότο.


*Μπουνάτσα – όταν η θάλασσα είναι γαληνεμένη 
Του Β. Χαραλάμπους

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...