Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

Χαῖρε τό ᾆσμα Χερουβείμ, χαῖρε ὕμνος Ἀγγέλων, Χαῖρε ᾠδή τῶν Σεραφείμ, χαρά τῶν Ἀρχαγγέλων

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Τί ἐστιν Μοναχός;

Μοναχός σημαίνει “νούς ορών τον Θεόν”
Γέροντας Χριστόδουλος Κατουνακιώτης
www.pemptousia.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...