Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

“Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ᾿ ἡμῶν γενοῦ…”

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

ο Γέροντας Εφραίμ της Αριζονας ψάλλει το Απολυτίκιο της Πεντηκοστής

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...