Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε·

Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Συνομιλία του γέροντα Γαβριήλ με ρώσους μοναχούς [βίντεο]

http://logia-tou-aera.blogspot.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...