Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† Αʼ Λουκά ΑΝΑΣΤ. “Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τόν θάνατον…”

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Η Θ’ ΩΔΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (ΦΩΤΙΖΟΥ ΦΩΤΙΖΟΥ - Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒΟΑ)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...