Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

Χαῖρε τό ᾆσμα Χερουβείμ, χαῖρε ὕμνος Ἀγγέλων, Χαῖρε ᾠδή τῶν Σεραφείμ, χαρά τῶν Ἀρχαγγέλων

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

o Βλαντιμιρ Πούτιν Στο Άγιο Ορος - Εξιστορεί ο Ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...