Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...