Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

“Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ᾿ ἡμῶν γενοῦ…”

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Ο λόγος για τον οποίο δεν θα δοθούν άλλες “παρατάσεις” για τις νέες ταυτότητες !!!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...