Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

Χαῖρε τό ᾆσμα Χερουβείμ, χαῖρε ὕμνος Ἀγγέλων, Χαῖρε ᾠδή τῶν Σεραφείμ, χαρά τῶν Ἀρχαγγέλων

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ: Πως μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν μπορέσουν να παραβρεθούν εκεί !!!

Όσοι δεν μπορούν να παραβρεθούν στην σημερινή συγκέντρωση στα Προπύλαια, μπορεί να συμμετέχουν με την προσευχή τους και το κομποσχοίνι τους.
Προσωπικά, αν και αναρμόδιοι, θεωρούμε ότι η Παράκληση του Οσίου Παϊσίου, δηλαδή του Αγίου που μας άνοιξε τα μάτια επί του θέματος της ηλεκτρονικής σκλαβιάς και όχι μόνο, είναι κατάλληλη για την περίσταση:


http://hggiken.pblogs.grLinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...