Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

Χαῖρε τό ᾆσμα Χερουβείμ, χαῖρε ὕμνος Ἀγγέλων, Χαῖρε ᾠδή τῶν Σεραφείμ, χαρά τῶν Ἀρχαγγέλων

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Γ. Γαβριήλ: “Μετά από αυτήν την ταυτότητα, θα ‘ρθει το σφράγισμα”

hggiken.pblogs.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...