Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

"Πρώτος ως υπάρχων της στρατιάς,της επουρανίου Αρχιστράτηγε Μιχαήλ..."

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

“Ξαπλωτό φεγγάρι” πάνω από την Πόλη

“Όρθιο φεγγάρι, ξάπλα ο καπετάνιος -  ξαπλωτό φεγγάρι, όρθιος ο καπετάνιος”.
Βλέπεται εσείς κανένα  “καπετάνιο” όρθιο… μόνο οι γείτονες δεν κοιμούνται ;

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...