Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΛΟΥΚΑ. 19 ΝΟΕΜΒ. 2017 ΑΝΑΣΤ. “Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τόν θάνατον..”

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

“Ξαπλωτό φεγγάρι” πάνω από την Πόλη

“Όρθιο φεγγάρι, ξάπλα ο καπετάνιος -  ξαπλωτό φεγγάρι, όρθιος ο καπετάνιος”.
Βλέπεται εσείς κανένα  “καπετάνιο” όρθιο… μόνο οι γείτονες δεν κοιμούνται ;

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...