Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

Χαῖρε τό ᾆσμα Χερουβείμ, χαῖρε ὕμνος Ἀγγέλων, Χαῖρε ᾠδή τῶν Σεραφείμ, χαρά τῶν Ἀρχαγγέλων

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: “Έγινα αλήτης για την αγάπη του ΧΡΙΣΤΟΥ”

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...