Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

"Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς..."

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Οι Πύλες του Άδη και ο Σουηδός ΥΠΕΞ

“καὶ πύλαι ᾅδου  οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.”
Την πέταξε την “κοτσάνα” και ούτε γάτα, ούτε ζημιά!!  O Σουηδός ΥΠΕΞ Καρλ Μπιλντ (Nils Daniel Carl Bildt) προχώρησε σε πρωτοφανείς δηλώσεις κατά της Ορθoδοξίας.
Ο Καρλ Μπιλντ, ο οποίος υπήρξε και πρωθυπουργός της Σουηδίας (1991-1994),  δήλωσε συγκεκριμένα ότι "Η Ορθοδοξία αποτελεί απειλή για το δυτικό πολιτισμό" και ο Β.Πούτιν δεν δεσμεύεται από τις διεθνείς αξίες, αλλά δεσμεύεται από την Ορθοδοξία"! national-pride.org

Πιστοί και Άπιστοι

Υπό Δημητρίου Π. Λυκούδη,
Θεολόγου – Φιλολόγου, Υπ. Δρος  Παν/μίου Αθηνών
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της δυσθυωρίας της εποχής μας είναι η απόσταση μεταξύ έργων και λόγων. Διάγω θεοφιλώς τάχα την πορεία μου και με διεγνωσμένη κρίση υπόσχομαι και διαγορεύω ότι ανήκω στους πιστούς της Εκκλησίας, στη μερίδα και χορεία εκείνη των ανθρώπων, που αγαπούν τον Θεό και λιπαρώς αγωνίζονται θυσιαστικά, ενάντια τόσο στη λώβη της αμαρτίας όσο και στην εύθηνα, στην άοκνη και ισόβια προσπάθεια να μη διαμαρτάνουν της αρχικής οδού! 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...