Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

"Δεῦτε πάντα τά ἔθνη, γνῶτε τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου τήν δύναμιν..."

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΥΠΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ)

(Ἀπό ὁμιλία τοῦ π. Σαράντη Σαράντου στούς Ἱεροσπουδαστές τῆς Ριζαρείου)
Πραγματικά ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἐβίωσε σέ ὅλα καί μέ ὅλα τά μέρη τῆς ὑπάρξεώς του τήν Ὀρθοδοξία μας ,τήν ὁποία καί ἑρμήνευσε καί ἐξέφρασε προσωπικά καί δυναμικά στό καθολικό πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν καί γενικότερα στήν Οἰκουμένη. Εἶναι τόσο πλούσια ἡ προσωπικότητά του, τόσο βαθειά , τόσο μεγαλειώδης, συνδυασμένη μέ θεϊκή πραγματικά ἁπλότητα , πού θά ’πρεπε ὁ φτωχός δικός μας ἀνθρώπινος λόγος νά ἀργήσει. Καί μάλιστα λόγος πού προέρχεται ἀπό χείλη ἀδέξια, ἰσχνόφωνα καί κακόηχα σάν τά δικά μου. Συγχωρῆστε μου λοιπόν τήν θρασύτητα καί ἐπιτρέψτε μου νά χρησιμοποιήσω τόν συμβατικό λόγο γιά ὠφέλεια ὅλων μας καί γιά τήν κατά δύναμιν τιμή  πρός τόν Ἅγιο τοῦ αἰώνα μας.

Ἀπ' τὸ «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν» περάσαμε στὸ: «ἀνήκομεν εἰς τὴν…δόσιν»!

Γράφει ὁ Τζανάκης Μιχάλης  
Μετὰ ἀπὸ πολλὲς δεκαετίας, ἀλλάζει ἐπιτέλους τὸ «δόγμα» τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς- ἐσωτερικῆς κι ἐξωτερικῆς- καὶ ἀποκτοῦμε ἕνα σκοπὸ κι ἕνα νόημα στὴν ὕπαρξή μας, ὡς ἔθνος καὶ ὡς κράτος. Ἂπ τὸ «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν» περάσαμε στὸ: «ἀνήκομεν εἰς τὴν…δόσιν»!!! Ὁ μεγαλεπίβολος αὐτὸς στόχος δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴ «δόση». Τοῦ Νοεμβρίου βέβαια, γιατί ἂπ τὸν ἄλλο μήνα θὰ τεθεῖ καὶ νέος μεγαλεπίβολος στόχος, ἡ δόση τοῦ Μαρτίου καὶ πάει λέγοντας. Τέτοιο «ἐθισμὸ» δὲν ἔχουν οὔτε οἱ ναρκομανεῖς. Ἄλλωστε κι αὐτοὶ θύματα τῶν «ἐμπόρων» εἶναι, ὅπως καὶ ἡ χώρα μας. Ὁ «ἐθισμὸς» ἁπλώνεται τόσο, ποὺ σκέφτονται καὶ τὴ λειτουργία εἰδικῶν κέντρων ἀπεξάρτησης.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...