Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

“Χαίρει ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, τόν οὐρανόν τόν νοητόν πορευόμενον…”

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...