Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

“Κήρυξ δέδοσαι, τη οικουμένη, συ γλυκύτατος, εν θεολόγοις..”

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...